Aviso Legal

Bienvenid@ a divercafe-pintamonas.com (en diante a páxina Web). É importante que coñezas toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios y María Miguélez García (en diante PINTAMONAS) antes de continuar a túa navegación.

PINTAMONAS comprométese a procesar a información dos seus usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos seus usuarios.

Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e co Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI).

Datos do Responsable

Titular da páxina web: María Miguélez García

Nome comercial: PINTAMONAS

NIF/CIF: 34.878.613-X

Dirección: Rúa Carballiño, nº 8 - 32400 - Ribadavia - OURENSE - ESPAÑA

Teléfono: 988 681 467

Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas web, integrantes do sitio web de PINTAMONAS, incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á páxina Web (en diante: “usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal PINTAMONAS

Compromisos e obrigacións dos usuarios

Queda prohibido o uso da páxina Web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte con autorización explícita
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou do lexítimo titular
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios

Na utilización da páxina Web PINTAMONAS , o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, os intereses e os dereitos de PINTAMONAS ou de terceiros ou que poida danar, inutilizar ou sobrecargar o portal divercafe-pintamonas.com ou que impida, de calquera forma, a normal utilización da web.

Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto, PINTAMONAS non pode garantir a inexistencia de malware ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos, aínda que poña todos os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario a PINTAMONAS poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a PINTAMONAS, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e PINTAMONAS utiliza unha canle segura e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a https, por tanto, garante as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea salvagardada.

Exclusión de garantías e responsabilidades

PINTAMONAS non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web ou dos seus servizos e contidos
 • A existencia de malware, programas maliciosos ou lesivos nos contidos;
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de PINTAMONAS . O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de PINTAMONAS.

O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a PINTAMONAS indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
 • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e a declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

Ligazóns externas

As páxinas da Web PINTAMONAS proporciona ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros tales como:

 • Ferramentas.
 • Contido doutras web.

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns. PINTAMONAS non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao usuario por acceso ás devanditos ligazóns.

Así mesmo, o usuario atopará dentro deste sitio, páxinas, promocións, que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información sempre é anónima e non identifica o usuario.

A información que se proporcione nestes sitios patrocinados está suxeita ás políticas de privacidade que se utilicen nos devanditos sitios e non estará suxeita a esta política de privacidade.

O usuario que se propoña establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao portal PINTAMONAS deberá obter a autorización previa e escrita de PINTAMONAS. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre PINTAMONAS e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte de somechat.es dos seus contidos ou servizos.

Política de comentarios

Na páxina Web permítense realizar comentarios para enriquecer os contidos e realizar consultas para as seguintes condicións:

 • Non se admitirán comentarios que non estean relacionados coa temática desta web, que inclúan difamacións, agravios, insultos, ataques persoais ou faltas de respecto en xeral cara ao autor ou cara a outros membros. Estes comentarios serán suprimidos polos administradores da web.
 • Tamén serán suprimidos os comentarios que conteñan información que sexa obviamente enganosa ou falsa, así como os comentarios que conteñan información persoal, como, por exemplo, domicilios privados ou teléfonos e que vulneren a nosa política de protección de datos.
 • Desestimaranse, igualmente, aqueles comentarios creados só con fins promocionais dunha web, persoa ou colectivo e todo o que poida ser considerado spam en xeral.
 • Non se permitirán comentarios anónimos, así como aqueles realizados por unha mesma persoa con distintos alcumes. Non se considerarán tampouco aqueles comentarios que tenten forzar un debate ou unha toma de postura por outro usuario.

Lei aplicable e xurisdición

Con carácter xeral as relacións entre PINTAMONAS cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais de Ourense.

Contacto

No caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre a páxina Web, por favor diríxase a:

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

O aviso legal foi actualizado por última vez o 01/11/2018