Política de Privacidade

Benvid@ á web divercafe-pintamonas.com (en diante PINTAMONAS) e coñece os nosos termos antes de que facilites os teus datos persoais nela.

Menores de idade

No caso dos menores de trece anos requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

En ningún caso solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes.

Se es menor de trece anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais non debes rexistrarche como usuario.

Algúns principios que debes coñecer

En PINTAMONAS é unha prioridade o respecto e a protección dos datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos nesta web.

Os nosos principios respecto da túa privacidade:

 • Nunca se solicita información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarche os servizos que se requiran.
 • Nunca se comparte información persoal dos nosos usuarios con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou no caso de que conte coa túa autorización expresa.
 • Nunca se utilizan datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.

Esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que che aconsello como usuario que a visites periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan encher calquera dos seus formularios de contacto onde se soliciten datos de carácter persoal.

Regulacións legais ás que se acolle esta web

PINTAMONAS adecuou esta web ás esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Responsable do tratamento dos teus datos persoais<

 • Identidade do responsable: María Miguélez García
 • Nome comercial: PINTAMONAS
 • NIF/CIF: 34.878.613-X
 • Dirección: Rúa Carballiño, nº 8 - 32400 - Ribadavia - OURENSE - ESPAÑA
 • Teléfono: 988 681 467
 • Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Actividade: Cafetería con zona infantil

A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que se envíen a través dos formularios da web recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da web e subscritores”.

Para o tratamento de datos dos usuarios impleméntanse todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

¿Como se obtiveron os teus datos?

Os datos persoais que trato en PINTAMONAS proceden de:

 • Formulario de contacto.
 • Formulario de subscrición.
 • Comentarios no blogue.
 • Rexistro de conta.

¿Cales son os teus dereitos cando facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, en PINTAMONAS , se estan tratando datos persoais que nos conciernen ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.
 • Solicitar a portabilidad dos datos.
 • Os interesados poderán acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, a solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso, unicamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. PINTAMONAS deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos #imperioso, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Tamén poderán solicitar a portabilidad dos seus datos.

Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lle conciernen infrinxe o Regulamento.

¿Con que finalidade trátanse os datos persoais?

Cando un usuario conéctase con esta web (para comentar un post, mandar un correo ao titular ou subscribirse, está a facilitar información de carácter persoal. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por PINTAMONAS só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

En PINTAMONASexisten diferentes sistemas de captura de información persoal e trato a información que me facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios):

 • Formulario de contacto: Solicítanse os seguintes datos persoais: nome, email, para responder os requirimentos dos usuarios de PINTAMONAS. Por exemplo, pódense utilizar eses datos para responder á túa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída na web, os servizos que se prestan a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos na web, así como calquera outras consultas que poida ter e que non estean suxeitas ás condicións de contratación. Infórmoche que os datos que me facilitas estarán situados nos servidores de iFastNet (provedor de aloxamento de PINTAMONAS) dentro da UE.
 • Formulario para comentarios: Para realizar un comentario en PINTAMONAS requírese seguintes datos persoais: nome e email. usuario poderá realizar tantos comentarios como desexe e dar resposta sobre os anteriores. Infórmoche que os datos que se facilitan estarán situados nos servidores de iFastNet (proveedor de aloxamento de PINTAMONAS) dentro da UE.

Existen outras finalidades pola que trato os teus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece esta web.
 • Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas cookies que se descargan no computador do usuario cando navega nesta web que se detallan na Información sobre Cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. PINTAMONAS pode ter presenza en redes sociais. O tratamento dos datos que leve a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais de PINTAMONAS, rexerase por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente polo usuario de PINTAMONAS. Tratará os seus datos coas finalidades de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos de PINTAMONAS. Así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso utilizarei os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

PINTAMONAS, non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar o usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento aos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Lexitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para contactar ou realizar comentarios nesta web requírese o consentimento con esta política de privacidade.

La oferta prospectiva o comercial de productos y servicios está basada también en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de suscripción. También la contratación de productos y servicios según los términos y condiciones que constan en la política comercial.

¿Por canto tempo conservarei os teus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse:

 • Mentres se manteña a relación mercantil.
 • Non se solicite a súa supresión por parte do interesado.

¿A que destinatarios comunicaranse os teus datos?

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, PINTAMONAS, comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

Todas as utilidades ofrecidas por terceiros son estritamente necesarias para o desenvolvemento dos meus servizos e foron seleccionadas atendendo ao cumprimento dos dereitos que preservo nesta web.

As seguintes empresas terán acceso á información persoal necesaria para realizar as súas funcións como encargados de tratamento, pero non poderán utilizala para outros fins. Ademais, deberán tratar a información persoal de conformidade coa presente Política de Privacidade e a lexislación aplicable en materia de protección de datos.

Hosting: iFastNet, con domicilio en Reino Unido. Máis información en https://ifastnet.com. iFastNet, trata os datos coa finalidade de realizar os seus servizos como provedor de aloxamento a PINTAMONAS

Plataforma web: Joomla.org, máis información en https://joomla.org/ trata os datos coa finalidade de realizar os seus servizos de soporte a PINTAMONAS.

Datos de navegación

Ao navegar por PINTAMONAS pódense recoller datos non identificables, que poden incluír, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario.

Os teus dereitos ao facilitar os teus datos persoais

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, en PINTAMONAS, están a tratarse datos persoais que lles conciernan, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos.

PINTAMONAS deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos por correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

Segredo e seguridade dos datos

PINTAMONAS omprométese no uso e tratamento dos datos persoais incluídos dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade dos mesmos, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado (Como os protocolos Https que utilizo), de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

PINTAMONAS non pode garantir a absoluta inexpugnabilidad da rede da internet e por tanto, a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas a PINTAMONAS exonerando a PINTAMONAS, de calquera responsabilidade respecto diso. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

Aceptación e consentimento

O usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de PINTAMONAS na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade

Cambios na política de privacidade

PINTAMONAS, se reserva o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, o Prestador anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Correos comerciales

De acordo coa LSSICE, PINTAMONAS non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada.

Conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, PINTAMONAS comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.

Documento revisado o 01/11/2018